Pumprová, Anna

Name variants:

Pumprová, Anna (preferred)
Bujnochová, Anna
Pumprová-Bujnochová, Anna
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Pumprová, Anna. Two anonymous sermons from manuscript Ms 434 in Leipzig University Library. Graeco-Latina Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 265–301.

Article
Bujnochová, Anna. Ke stylu prologů Zbraslavské kroniky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2003, vol. 52, iss. N8, pp. 95–109.

Article
Pumprová, Anna. Kupidovo ztvárnění v De planctu Naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny. Graeco-Latina Brunensia. 2009, vol. 14, iss. 1-2, pp. 217–234.

Article
Pumprová, Anna. Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. 81–117.

Article
Bujnochová, Anna. Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2004, vol. 53, iss. N9, pp. 117–122.

Article
Pumprová, Anna. Quadruplex est sensus Sacre scripture : k výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi. Studia historica Brunensia. 2009, vol. 56, iss. 1-2, pp. 89–104.

Chapter
Bujnochová, Anna. Soupis díla. In: Ludvíkovský, Jaroslav. Antika, Čechy a evropská tradice. 2002, pp. 39–68.

Article
Pumprová, Anna. Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků. Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 181–204.