Richterek, Oldřich

Name variants:

Richterek, Oldřich (preferred)
Рихтерек, Ольдржих
Content type
Displaying 1 - 25 of 55.

Article
Richterek, Oldřich. A.P. Čechov očima mladých badatelů. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 3, pp. 55–57.

Article
Richterek, Oldřich. A.P. Čechov v Čechách na prahu 21. století. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 10–18.

Article
Richterek, Oldřich. Čechovovské sympozium v Badenweileru potřetí. Opera Slavica. 2005, vol. 15, iss. 1, pp. 37–39.

Article
Richterek, Oldřich. Cesty a cestování ve filologickém pohledu. Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 1, pp. 58–59.

Article
Richterek, Oldřich. Ctirad Kučera jubilující. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 3, pp. 46–48.

Article
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. Dialog kultur v diskusi. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 33–35.

Article
Lepilová, Květuše; Richterek, Oldřich. Doc. Irina Makarovna Poročkinová, CSc. : (k významnému životnímu jubileu petrohradské bohemistky). Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 1, pp. 33–34.

Article
Richterek, Oldřich; Gazda, Jiří. Druhé mezinárodní setkání slavistů v Sankt Peterburgu. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 2, pp. 48–50.

Article
Richterek, Oldřich. Ještě o mýtech v ruské literatuře a společnosti. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 3, pp. 57–59.

Article
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. Jubilejní kongres MAPRJAL. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 42–45.

Article
Richterek, Oldřich. Jubileum PhDr. Ludmily Rejmánkové, CSc.. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 4, pp. 55–56.

Article
Richterek, Oldřich. K sémantické rovině obrazu války v Jeseninově poémě Anna Sněginová. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 1, pp. 28–37.

Article
Richterek, Oldřich. K životnímu jubileu profesora Zahrádky. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 30–32.

Article
Richterek, Oldřich. Mezinárodní vědecká konference k jubileu A.P. Čechova. Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 1, pp. 29–32.

Article
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. Mezinárodní vědecká konference v Pécsi. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 3, pp. 32–34.

Article
Richterek, Oldřich. Motiv cesty v kontextu Čechovova dramatu Višňový sad. Opera Slavica. 1991, vol. 1, iss. 1, pp. 50–54.

Article
Richterek, Oldřich. Nad méně známým Čechovem. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 1, pp. 59–61.

Article
Richterek, Oldřich. O "antropologických" aspektech Bulgakovovy tvorby. Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 3, pp. 65–66.

Article
Richterek, Oldřich. O kontinuitě česko-polského literárního a kulturního dialogu. Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 1, pp. 67–69.

Article
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. O tradicích a perspektivách rusistiky. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 1, pp. 34–37.

Article
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. [Olomoucko-lublinský rusistický sborník III]. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 60–62.

Article
Richterek, Oldřich. PhDr. Jana Ruferová, Ph.D., jubilující. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 4, pp. 49–51.

Article
Richterek, Oldřich. Postmoderní hra se "střípky" ruské klasiky. Opera Slavica. 2005, vol. 15, iss. 3, pp. 52–54.

Article
Brandner, Aleš; Dohnal, Josef; Richterek, Oldřich. Prešovská konference s jubileem. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 46–47.