Richter, Václav

Name variants:

Richter, Václav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 34.

Article
Richter, Václav. Castrum doloris za Rombalda z Collalto ve Vídni. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. 88–89.

Article
Richter, Václav. Das Raumproblem in der Gotik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. 27–33.

Chapter
Richter, Václav. Die Anfänge der grossmährischen Architektur. In: Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. 1965, pp. 121–360.

Article
Richter, Václav; Kudělka, Zdeněk. Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 91–130.

Article
Richter, Václav. Die Bedeutung der ältesten Kirchen auf der Prager Burg. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, vol. 16, iss. F11, pp. 7–25.

Article
Richter, Václav. Erich Hubala, Burgen und Schlösser in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, vol. 16, iss. F11, pp. 109–112.

Article
Richter, Václav. Excerpta z dietrichsteinského archivu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, vol. 17, iss. F12, pp. 105–117.

Article
Richter, Václav. Excerpta z dietrichsteinského mikulovského archívu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, vol. 18, iss. F13, pp. 55–66.

Article
Richter, Václav. Excerpta z dietrichsteinského mikulovského archívu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, vol. 16, iss. F11, pp. 89–107.

Article
Richter, Václav. Farní kostel sv. Jana Křtitele v Urbanově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 71–86.

Chapter
Richter, Václav. Frühmittelalterliches Olomütz. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, pp. 178–182.

Article
Richter, Václav. [Güntherová, Alžbeta, ed. Súpis pamiatok na Slovensku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, vol. 17, iss. F12, pp. 127–130.

Article
Richter, Václav. K ontologickým pojmům v umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. 106–111.

Article
Richter, Václav. K otázce Sekirkostela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, vol. 18, iss. F13, pp. 100–103.

Chapter
Richter, Václav. Královské město. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, pp. 119–171.

Article
Richter, Václav. Les "basiliques" grand-moraves. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 209–229.

Article
Richter, Václav. Náčrt činnosti Domenica Martinelliho na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 49–88.

Article
Richter, Václav. Neue Zuschreibungen in der Barockarchitektur Mährens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, vol. 17, iss. F12, pp. 49–58.

Article
Richter, Václav. O staré Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, vol. 16, iss. F11, pp. 112.

Chapter
Richter, Václav. [Obrazová příloha]. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, pp. .

Chapter
Richter, Václav. Obsah. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, pp. 5.

Chapter
Richter, Václav. Olomouc v románském údobí. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, pp. 55–118.

Article
Richter, Václav. Podivín, Zekirkostel a Slivnice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 68–87.

Chapter
Richter, Václav. Poznámky k baroknímu umění. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 147–160.

Chapter
Richter, Václav. Předmluva. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, pp. 7–[8].