Samuel, Marián

Name variants:

Samuel, Marián (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Samuel, Marián; Bednár, Peter. Archeologický výskům sakristie Nitrianskeho hradu. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 375–385.

Article
Samuel, Marián; Žažová, Henrieta. Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach : (výsledky archeologického a archívneho výskumu). Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 577–593.

Article
Pomfyová, Bibiana; Samuel, Marián; Žažová, Henrieta. Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni : (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov). Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 271–290.

Article
Samuel, Marián. Vodovod kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 573–586.

Article
Samuel, Marián; Majerčíková, Danka; Furman, Martin. Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012–2013). Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 723–737.