Savický, Nikolaj

Name variants:

Savický, Nikolaj (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Hájek, Vojtěch; Savický, Nikolaj. Letadlo jako muzejní exponát v České republice – možnosti a mantinely. Museologica Brunensia. 2022, vol. 11, iss. 2, pp. 43–58.

Chapter
Savický, Nikolaj. Соотношение между формально-грамматическим строем предложения и модальностью. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 81–83.