Sedlářová, Jitka

Name variants:

Sedlářová, Jitka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Sedlářová, Jitka. Introductory chapter of the history of photography in Brno. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 169–176.