Sklenář, Karel

Name variants:

Sklenář, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Sklenář, Karel. O rodu a rodině archeologa Jaroslava Palliardiho. Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 2, pp. 79–83.

Article
Sklenář, Karel. Poznámky k počátkům archeologických map v Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, vol. 49, iss. M5, pp. 189–200.