Škrdla, Petr

Name variants:

Škrdla, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Kuča, Martin; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr; Vokáč, Milan. Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. 95–120.