Skutil, Jan

Name variants:

Skutil, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 18 of 18.

Article
Skutil, Jan. [Bílý, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš: osobnost a doba]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 98–101.

Article
Skutil, Jan. [Literaria humanitas IV, Roman Jakobson. Odpovědný redaktor: Miroslav Mikulášek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 103–104.

Chapter
Skutil, Jan. Literární žánr rytířských románů na příkladě staročeské Alexandreidy a Tristrama. In: Alexandr Veselovskij a dnešek : (materiály konference konané ve dnech 22.-24. října 1996). 1998, pp. 215–221.

Article
Skutil, Jan. Magistri Iohannis Hus Opera omnia : Tomus IV : Opera bohemica minora. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, vol. 36, iss. D34, pp. 120–121.

Article
Skutil, Jan. Jan Masaryk : diplomat, státník, humanista. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 147–149.

Chapter
Skutil, Jan. Misijní práce ve střední Evropě podle Conversia Bagoariorum et Carantanorum v protikladu k slovanským pramenům 9. století. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 47–60.

Article
Skutil, Jan. Nestorova Povesť vremennych let a české země. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, vol. 33, iss. D31, pp. 65–71.

Article
Skutil, Jan. Obraz českých zemí ve franckých análech ze 7. do poloviny 9. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. D36-37, pp. 47–55.

Article
Skutil, Jan. [Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur : Band II : von der Romantik bis zum Ersten Weltkrieg]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 139–141.

Article
Skutil, Jan. [Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 147–149.

Article
Skutil, Jan. [Špidlík, Tomáš; Campatelli, M.; Čemus, R.; Farrugia, E.G.; Marani, G.; Rupnik, M.I.; Tenace, M. Lezioni sulla Divinoumanità]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, vol. 45, iss. D43, pp. 185–186.

Article
Skutil, Jan. [Špidlík, Tomáš. Ruská idea : jiný pohled na člověka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 149–152.

Chapter
Skutil, Jan. Středověká kronika a anály jako literární žánr v českých zemích. In: Genologické studie. I.. 1991, pp. 117–124.

Article
Skutil, Jan. [Vašica, Josef. České literární baroko : příspěvky k jeho studiu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 141–144.

Article
Skutil, Jan. Wiener Slavistisches Jahrbuch : Band 38. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 174–175.

Chapter
Skutil, Jan. Zvláštní žánrové typy dvou středověkých kronik ve Žďáru. In: Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. 1993, pp. 261–268.