Sládek, Vladimír

Name variants:

Sládek, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 20 of 20.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí, pohřebiště u druhého kostela : katalog hrobů a nálezů. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 223–327.

Book
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Břeclav - Pohansko VII., The church cemetery in the north-eastern suburb : summary. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 493–506.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Charakteristika lokality z hlediska přírodního prostředí. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 15–17.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Datování pohřebiště. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 140–169.

Chapter
Macháček, Jiří; Přichystalová, Renáta; Dresler, Petr; Sládek, Vladimír. Errata: Kapitola 14. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí, pohřebiště u druhého kostela: katalog hrobů a nálezů. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 1–2.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Hrobové nálezy. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 65–139.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Literatura. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 475–491.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Metoda. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 18–20.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Obsah. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 5–7.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Pohřební ritus a všeobecná charakteristika pohřebiště. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 28–55.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Prostorová struktura pohřebiště : vztah hrobů a kostela. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 170–190.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Rozsah pohřebiště – jeho ohraničení a původní povrch. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 21–27.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Severovýchodní předhradí v kontextu systematických archeologických výzkumů Pohanska u Břeclavi. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 11–14.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Seznam použitých zkratek. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 492.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Sociální struktura komunity pohřbívající u rotundy na severovýchodním předhradí a její postavení v rámci velkomoravské společnosti. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 191–202.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Tafonomicko-demografická charakteristika kosterních nálezů z pohřebiště u druhého kostela na Pohansku. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 56–64.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Úvod. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 9–10.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Vztah pohřební a obytné komponenty v sídelním areálu severovýchodního předhradí. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 203–205.

Chapter
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Závěr. In: Macháček, Jiří. , Dresler, Petr. , Přichystalová, Renáta. , Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016, pp. 206–222.