Solganik, Grigorij Jakovlevič

Name variants:

Solganik, Grigorij Jakovlevič (preferred)
Солганик, Григорий Яковлевич
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Solganik, Grigorij Jakovlevič. К проблеме типологии высказываний. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 95–100.