Šopák, Pavel

Name variants:

Šopák, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Šopák, Pavel. Alfons Mucha píše Karlu Chytilovi. Opuscula historiae artium. 2018, vol. 67, iss. 2, pp. 140–146.

Article
Šopák, Pavel. Muzea v Československu (1918–1938) – teorie a praxe. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 15–20.

Article
Šopák, Pavel. Téma Auguste Rodin : přijetí a prezentace umělce v době kolem 1900. Opuscula historiae artium. 2020, vol. 69, iss. 1, pp. 90–101.