Srna, Zdeněk

Name variants:

Srna, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 23 of 23.

Chapter
Srna, Zdeněk. Artur Kutscher - systematik teatrologie : (třetí kapitola o počátcích metodologie divadelní vědy). In: Otázky divadla a filmu. III. 1973, pp. 11–37.

Article
Srna, Zdeněk. [Aslan, Odette. L'art du Théâtre]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 234–235.

Chapter
Srna, Zdeněk. Divadelní a filmová věda. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 97–100.

Chapter
Srna, Zdeněk. Divadelní věda a filmová věda. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 132–135.

Chapter
Srna, Zdeněk. Dvě střediska marxistické divadelní kritiky v českých zemích. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, pp. 161–169.

Article
Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor. [Esslin, Martin. Das Theater des Absurden]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 182–184.

Chapter
Srna, Zdeněk. Filozofická fakulta k poctě brněnské Thálie. In: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. 1984, pp. 5–8.

Article
Srna, Zdeněk. [Hilar, K.H. Význam inscenační tvorby K.H. Hilara pro moderní české divadlo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 219–221.

Chapter
Srna, Zdeněk. Hugo Dinger : druhá kapitola z metodologických počátků divadelní vědy. In: Otázky divadla a filmu. II. 1971, pp. 45–62.

Article
Srna, Zdeněk. Josef Ludvík Fischer - kritik brněnského divadla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 169–174.

Article
Srna, Zdeněk. [Kindermann, Heinz. Bühne und Zuschauerraum]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 245–246.

Article
Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor. Le Lieu théâtral à la Renaissance. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 229–232.

Chapter
Srna, Zdeněk. Malá diskuse o poezii. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, pp. 509–512.

Chapter
Srna, Zdeněk. Max Herrmann : (kapitola z metodologických počátků divadelní vědy). In: Otázky divadla a filmu. I. 1970, pp. 47–62.

Chapter
Srna, Zdeněk. Max Herrmann : (kapitola z metodologických počátků divadelní vědy). In: Otázky divadla a filmu. I. 1970 [i.e. 1972], pp. 47–62.

Chapter
Srna, Zdeněk. Modelová rekonstrukce divadelního artefaktu Alberta Köstera : (kapitola z vývoje metodologie divadelní vědy). In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, pp. 63–69.

Chapter
Srna, Zdeněk. Nad metodologickými problémy dějin brněnského divadla. In: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. 1984, pp. 9–13.

Article
Srna, Zdeněk. Nedožitých sedmdesát let Artura Závodského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, vol. 32, iss. D30, pp. 98–101.

Article
Srna, Zdeněk. O současném stavu divadelní kritiky v jihomoravském kraji. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 245–257.

Article
Srna, Zdeněk. Úloha sovětské dramatiky v úsilí Brněnských o politické divadlo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 11–18.

Article
Srna, Zdeněk. Užitečná edice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 205–206.

Article
Srna, Zdeněk. Z divadelněvědné literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 151–156.

Article
Srna, Zdeněk. Zamyšlení nad zvukovou dokumentací českého divadla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 143–148.