Štefan, Oldřich

Name variants:

Štefan, Oldřich (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Štefan, Oldřich. K počátkům klasicismu v renesanční architektuře Čech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 237–255.