Strmiska, Milan

Name variants:

Strmiska, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Strmiska, Milan. Bektášíja v Makedonii. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 35–40.

Article
Fotopříloha – Skopje 2009. Porta Balkanica. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 86–90.

Article
Strmiska, Milan. Hlaholské písemnictví a slovanská liturgie v českých zemích a u jižních Slovanů. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 72–75.

Article
Strmiska, Milan. Kosovský Che Guevara je na každém kroku. Porta Balkanica. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 78–79.

Article
Strmiska, Milan. Likvidace nekomunistických vojenských jednotek v Jugoslávii v letech 1945–1946. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 18–24.

Article
[Obrazová příloha]. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 101–104.

Article
Strmiska, Milan. Osmanská próza 15.–18. století. Porta Balkanica. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 45–55.

Article
Strmiska, Milan. Rumunská exilová literatura. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 81–85.

Article
Strmiska, Milan. Setkání s pánem prstenů. Porta Balkanica. 2011, vol. 3, iss. 1-2, pp. 100–101.

Article
Strmiska, Milan. Turek a osmanská expanze v chorvatské a srbské literatuře do poloviny 17. století. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 2, pp. 35–49.