Strnadlová, Zuzana

Name variants:

Strnadlová, Zuzana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Strnadlová, Zuzana. Češi a Karel Jiří Herloš (Herloszsohn) : k recepci Herlošova díla v českých zemích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 35–48.

Article
Strnadlová, Zuzana. Pokus o rozbor Třetí (elegie) Jiřího Ortena. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, vol. 47, iss. V1, pp. 51–56.