Šturala, Jan

Name variants:

Šturala, Jan (preferred)
Штурала, Ян
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Šturala, Jan. [Blažev, Blažo. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 160–161.

Article
Šturala, Jan. K diferenciaci výrazových prostředků jistotní modality. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1991, vol. 40, iss. A39, pp. 41–48.

Article
Kazdová, Eliška. K vybraným chronologickým znakům kultury s MMK. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. 113–126.

Article
Šturala, Jan. Konfrontační zkoumání tzv. komentářů k obsahu sdělení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. A37-38, pp. 69–74.

Article
Šturala, Jan. [Ohnheiser, Ingeborg. Wortbildung und Synonymie: Untersuchungen zur nominalen Wortbildungssynonymie in der russischen Gegenwartssprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 174–176.

Article
Šturala, Jan. Spojení s předložkou podle jako prostředek vyjádření subjektivního vztahu k obsahu sdělení a jejich ruské ekvivalenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. 101–107.

Article
Šturala, Jan. [Studie z textové lingvistiky]. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 2, pp. 60–61.

Article
Šturala, Jan. [Блажев, Б. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, vol. 33, iss. A32, pp. 116–117.

Article
Šturala, Jan. [Ивич, Милка. Лингвистички огледи]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, vol. 37, iss. A36, pp. 177–178.