Svatoň, Vladimír

Name variants:

Svatoň, Vladimír (preferred)
Сватонь, Владимир
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Svatoň, Vladimír. A.S. Puškin ve dvojí tradici ruské epiky čtyřicátých-sedmdesátých let : (Lermontov a Někrasov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 7–12.

Article
Svatoň, Vladimír. Dvě teoretické koncepce románu v sovětské porevoluční uměnovědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 95–104.

Chapter
Svatoň, Vladimír. Hlední ruské identity : čtyři podoby Ruska v literární a myslitelské tradici. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 25–39.

Chapter
Svatoň, Vladimír. Jak založit typologii románu? : Život Klima Samgina a "román zániku říše". In: Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. 1993, pp. 403–419.

Chapter
Svatoň, Vladimír. K epičnosti románu a k problému románu historického. In: Genologické studie. I.. 1991, pp. 248–262.

Chapter
Svatoň, Vladimír. K pojmoslovné iniciativě ruské "formální školy". In: Roman Jakobson. 1996, pp. 145–153.

Chapter
Svatoň, Vladimír. Platnost tradice - proměnlivost kontextu. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, pp. 43–54.

Article
Svatoň, Vladimír. Přirozenost a reflexe : o stylové jednotě sentimentální prózy N.M. Karamzina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, vol. 33, iss. D31, pp. 13–22.

Chapter
Svatoň, Vladimír. Svoboda a její kolize : k podstatě a problematice děkabristické literatury. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, pp. 103–116.

Article
Svatoň, Vladimír. Über Struktur und "strukturales Denken". Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 3, pp. 1–10.

Article
Svatoň, Vladimír. Романтизм в драматургии Марины Цветаевой. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 1, pp. 1–6.