Svetlík, Ján

Name variants:

Svetlík, Ján (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Svetlík, Ján. К вопросу о синтаксической модальности. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 127–133.