Tlustý, Jan

Name variants:

Tlustý, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Tlustý, Jan. Ajvazovo umění pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, vol. 55, iss. V9, pp. 103–106.

Article
Tlustý, Jan. Bibliografie prof. PhDr. Zdeňka Kožmína, CSc., od r. 1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, vol. 55, iss. V9, pp. 9–13.

Article
Jankovič, Milan; Tlustý, Jan. Blízkost věcí je poezie : rozhovor s PhDr. Milanem Jankovičem, DrSc.. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 129–141.

Article
Tlustý, Jan. Contemplating literature with Jan Patočka : phenomenology as an inspiration for literary studies. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 81–98.

Article
Bočková, Hana; Tlustý, Jan. [Editorial]. Bohemica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. 4.

Article
James, Petra; Tlustý, Jan. Editorial. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 7–9.

Article
Tlustý, Jan. Editorial. Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 5–6.

Article
Tlustý, Jan. Hlavou a srdcem : (portrét Zdeňka Kožmína). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, vol. 55, iss. V9, pp. 5–7.

Article
Tlustý, Jan. Malström smrti ve Voze Richarda Weinera. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 11–15.

Article
Jankovič, Milan. Milan Jankovič – Osudy. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 155–162.

Article
Tlustý, Jan. O umění a bytí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 23–28.

Article
Tlustý, Jan. Otevřenost až do konce : za Milanem Jankovičem. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 150–154.

Article
Tlustý, Jan. Patočkova filozofie literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 45–50.

Article
Tlustý, Jan. Zdeněk Kožmín a umění interpretace. Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 55–74.