Uher, František

Name variants:

Uher, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 18 of 18.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Aktuální příspěvek k vysokoškolské pedagogice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, vol. 24, iss. I10, pp. 135–137.

Chapter
Uher, František; Rambousek, Jiří. Český jazyk a didaktika jazyka. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 37–38.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Deutsche und tschechische resultative Verbalpräfixe in der Theorie der Aspektualität. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1984, vol. 4, iss. 1, pp. 59–74.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Die Beschreibung der verbalen Präfixe im slawistisch-germanistischen Forschungskontext. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1986, vol. 5, iss. 1, pp. 37–52.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Die Onymie in künstlerischen Autobiographien vom Standpunkt des tschechisch-deutschen Sprachvergleichs. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1996, vol. 10, iss. 1, pp. 21–29.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Die verbale Präfixbildung aus konfrontativer Sicht. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1990, vol. 7, iss. 1, pp. 25–40.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Filozoficko-lingvistické aspekty sociální povahy jazyka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1981, vol. 30, iss. B28, pp. 59–70.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. K charakteristice předponových sloves v Jungmannově Slovníku česko-německém z hlediska současného stavu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, vol. 25, iss. A24, pp. 89–102.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Klassifizierung der kommunikativen Textelemente im Deutschen und Tschechischen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1988, vol. 6, iss. 1, pp. 27–45.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Kontakt und Interferenz : dargelegt vom Standpunkt der Beziehung zwischen dem Tschechischen und Deutschen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1980, vol. 2, iss. 1, pp. 47–60.

Article
Uher, František. [Kucała, Marian. Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 150–152.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. [Marx, Karl; Engels, Friedrich. Über Sprache, Still und Übersetzung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. B24-25, pp. 104–106.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Opakovanost děje v němčině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 111–119.

Chapter
Uher, František; Rambousek, Jiří. Organizační vývoj pracoviště. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 36–37.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. [Petr, Jan. Klasikové marxismu-leninismu o jazyce: úvodní studie a výběr textů z Marxova, Engelsova a Leninova díla]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. B24-25, pp. 106–107.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Slovenský příspěvek k nauce o slovní zásobě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. 127–130.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Sprechende Namen in literarischen Texten vom kontrastiven Standpunkt aus. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1992, vol. 8, iss. 1, pp. 17–26.

Article
Uhrová, Eva; Uher, František. Zur Interpretation der Aktionsart im Deutschen und Tschechischen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1977, vol. 1, iss. 1, pp. 45–73.