Uličný, Marián

Name variants:

Uličný, Marián (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Uličný, Marián; Harčar, Peter. Doterajšie výsledky archeologického výskumu vidieckej sakrálnej architektúry v Šariši. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 343–356.

Article
Uličný, Marián; Harčar, Peter. Počiatky mesta Prešova na základe výsledkov najnovších archeologických výskumov. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 393–403.

Article
Harčar, Peter; Uličný, Marián. Predbežné výsledky archeologického výskumu kostola Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 383–388.

Article
Uličný, Marián. Veľká stredoveká kolonizácia a keramická produkcia na východnom Slovensku. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 611–620.

Article
Kučerová, Marta; Hudáková, Mária; Uličný, Marián; Janura, Tomáš; Hložek, Martin. Výskum stredovekých objektov vo Švábovciach (okres Poprad). Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 595–623.