Uličný, Oldřich

Name variants:

Uličný, Oldřich (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Uličný, Oldřich. К вопросу об отношении между модальностью высказывания и падежной формой субстантивной части предиката в чешском и русском языках. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 257–260.