Valeš, Tomáš

Name variants:

Valeš, Tomáš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Book
Doušek, Roman; Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka; Havlík, Miroslav; Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Malach, Roman; Růžičková, Renáta; Siglová, Tereza; Svoboda, Libor; Šipöczová, Eva; Valeš, Tomáš; Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014

Article
Valeš, Tomáš. Dačická malířská rodina Altmannů v 17. a 18. století. Opuscula historiae artium. 2015, vol. 64, iss. 1, pp. 96–103.

Article
Valeš, Tomáš. Drobnosti k vídeňskému pobytu Martina Knollera (1725-1804). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, vol. 57, iss. F52, pp. 111–117.

Chapter
Valeš, Tomáš. Dva "ztracené" obrazy Paula Trogera z Klášterního Hradiska u Olomouce. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 183–191.

Article
Valeš, Tomáš. Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger a bratrstvo Neposkvrněného početí Panny Marie v Podivíně. Opuscula historiae artium. 2010, vol. 59 [54], iss. 1-2, pp. 86–91.

Article
Valeš, Tomáš. Jezuitská kolej v Olomouci a neznámá skica Jana Kryštofa Handkeho. Opuscula historiae artium. 2022, vol. 71, iss. 1-2, pp. 166–181.

Chapter
Valeš, Tomáš. Kostelní účty. In: Doušek, Roman. , Drápala, Daniel. , Drápalová, Lenka. , Havlík, Miroslav. , Kuthanová, Veronika. , Machová, Barbora. , Malach, Roman. , Růžičková, Renáta. , Siglová, Tereza. , Svoboda, Libor. , Šipöczová, Eva. , Valeš, Tomáš. , Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014, pp. 73–89.

Article
Valeš, Tomáš. Neznámá skica Franze Xavera Wagenschöna. Opuscula historiae artium. 2011, vol. 60 [55], iss. 2, pp. 140–147.

Article
Macurová, Zuzana; Valeš, Tomáš. Poznámky ke sbírce staré kresby Karla Kühnla (1812–1871) ve Lvově a Vratislavi. Opuscula historiae artium. 2020, vol. 69, iss. 2, pp. 160–169.

Article
Valeš, Tomáš. Snění o Maulbertschovi : Ivo Krsek (1922–1993) a objevování "rakouského" barokního malířství ve střední Evropě. Opuscula historiae artium. 2022, vol. 71, iss. 1-2, pp. 7–15.

Article
Valeš, Tomáš; Konečný, Michal. Umělci a umělečtí řemeslníci ve valtických matrikách 17. a 18. století. Opuscula historiae artium. 2011, vol. 60 [55], iss. 1, pp. 50–73.