Vašků, Vladimír

Name variants:

Vašků, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 42.

Article
Vašků, Vladimír. Additamenta k josefinským konfirmacím pro cisterciácké kláštery na Velehradě a u Žďáru : (vídeňské studie z novověké diplomatiky - II.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, vol. 49, iss. C47, pp. 197–210.

Article
Vašků, Vladimír. Additamenta k josefínským konfirmacím pro premonstráty v Klášterním Hradisku, Louce, Zábrdovicích a Nové Říši : (vídeňské studie z novověké diplomatiky - III.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001, vol. 50, iss. C48, pp. 145–156.

Article
Vašků, Vladimír. [Bautier, Robert-Henri. Leçon d'ouverture du cours de diplomatique à l'École des chartes]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 191–192.

Chapter
Vašků, Vladimír. Benediktinský klášter v Rajhradě. In: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. 1981, pp. 27–37.

Chapter
Vašků, Vladimír. Cisterciácký klášter na Velehradě. In: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. 1981, pp. 39–56.

Chapter
Vašků, Vladimír. Cisterciácký klášter u Žďáru. In: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. 1981, pp. 69–78.

Chapter
Vašků, Vladimír. Cisterciácký ženský klášter na Starém Brně. In: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. 1981, pp. 79–89.

Chapter
Vašků, Vladimír. Cisterciácký ženský klášter u Tišnova. In: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. 1981, pp. 57–67.

Chapter
Vašků, Vladimír. Doslov. In: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. 1981, pp. 153–154.

Chapter
Vašků, Vladimír. Eine nicht durchgeführte Konfirmation mittelalterlicher Urkunden in der josefinischen Zeit. In: Folia diplomatica. I. 1971, pp. 307–320.

Chapter
Vašků, Vladimír. Expedované písemnosti a radní protokoly moravského královského tribunálu ve světle normálií a ve světě skutečné praxe. In: Vašků, Vladimír. Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749. 1969, pp. 45–105.

Article
Vašků, Vladimír. K otázce individuálního stylu v listinách Václava II. a Václava III.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, vol. 9, iss. C7, pp. 75–94.

Chapter
Vašků, Vladimír. K správněhistorické problematice moravského královského tribunálu : (návrhy Maxmiliána Oldřicha z Kounic na reorganizaci tribunálu, jejich předpoklady, realizace a důsledky). In: Vašků, Vladimír. Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749. 1969, pp. 11–43.

Article
Vašků, Vladimír. Konfirmace privilegií městečka Polešovic v 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, vol. 30, iss. C28, pp. 143–155.

Article
Vašků, Vladimír. Konfirmace privilegií olomouckých augustiniánů v 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1985, vol. 34, iss. C32, pp. 119–125.

Article
Vašků, Vladimír. Konfirmace privilegií starobrněnských dominikánek v 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, vol. 31, iss. C29, pp. 101–108.

Chapter
Vašků, Vladimír. Landesfürstliche Konfirmatione des 18. Jahrhunderts für mährische klöster : (Umriß). In: Folia diplomatica. II. 1976, pp. 199–220.

Chapter
Vašků, Vladimír. Landesherrliche Konfirmationen für mährische Klöster im 18. Jahrhundert : neuzeitliche amtliche Revisionen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Urkunden : Zusammenfassung. In: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. 1981, pp. 165–168.

Chapter
Vašků, Vladimír. Literatura, edice a publikované archivní pomůcky. In: Vašků, Vladimír. Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749. 1969, pp. 107–110.

Article
Vašků, Vladimír. [Meisner, Heinrich Otto. Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 223–227.

Chapter
Vašků, Vladimír. Předmluva. In: Vašků, Vladimír. Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749. 1969, pp. 7–10.

Chapter
Vašků, Vladimír. Předmluva. In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, pp. 5–7.

Chapter
Vašků, Vladimír. Premonstrátský klášter v Louce. In: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. 1981, pp. 109–121.

Chapter
Vašků, Vladimír. Premonstrátský klášter v Nové Říši. In: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. 1981, pp. 137–145.