Vignatiová, Jana

Name variants:

Vignatiová, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 41.

Article
Vignatiová, Jana; Měřínský, Zdeněk. 4. celostátní sympozium "Geofyzika a archeologie", Liblice 1.-4. listopadu 1982. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 222–225.

Article
Vignatiová, Jana. [Abramowicz, Andrzej. Studia nad genezą polskiej kultury artystycznej]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 205–206.

Article
Vignatiová, Jana. Bibliografie prací Bořivoje Dostála. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. E34-35, pp. 9–17.

Article
Vignatiová, Jana. Bibliografie prací Bořivoje Dostála 1990-1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 9–11.

Article
Vignatiová, Jana. Bibliografie prací prof. PhDr. Františka Kalouska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. 17–27.

Article
Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko - jihozápadní předhradí (výzkum 1960 až 1962) : kostrové hroby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 135–154.

Chapter
Vignatiová, Jana. Břeclav–Pohansko II., Die slawische Besiedlung der südlichen Vorburg. In: Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko. II, Slovanské osídlení jižního předhradí. 1992, pp. 105–111.

Chapter
Vignatiová, Jana. Ekonomicko-společenská interpretace. In: Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko. II, Slovanské osídlení jižního předhradí. 1992, pp. 87–99.

Article
Vignatiová, Jana. K otázce původu a funkce hliněných pecí v zemnicích 9. stol. na Moravě a na Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, vol. 41, iss. E37, pp. 89–102.

Article
Vignatiová, Jana. K otázkám obrany a údržby velkomoravských valů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. 199–204.

Article
Vignatiová, Jana. K sociální charakteristice jižního předhradí Pohanská. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, vol. 34, iss. E30, pp. 105–112.

Article
Vignatiová, Jana. Karolínské meče z Pohanska u Břeclavi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, vol. 42, iss. E38, pp. 91–109.

Article
Vignatiová, Jana. [Laet, Siegfried J. de. Archeologia i jej problemy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 103.

Article
Vignatiová, Jana. Leo Davídek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, vol. 21, iss. E17, pp. 137–138.

Chapter
Vignatiová, Jana. Literatura. In: Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko. II, Slovanské osídlení jižního předhradí. 1992, pp. 113–118.

Article
Vignatiová, Jana. Marginálie k pohřebnímu ritu na jižním předhradí Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 111–118.

Article
Vignatiová, Jana. [Moszyński, Kazimierz. O sposobach badania kultury materialnej Prasłowian]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 374–375.

Article
Vignatiová, Jana. Několik poznámek k československým archeologickým bibliografiím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 218–220.

Article
Vignatiová, Jana; Bechyňová, J.. Několik poznámek k miskovitým tvarům velkomoravské keramiky na hradišti Pohansku u Břeclavě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, vol. 16, iss. E12, pp. 228–232.

Article
Vignatiová, Jana. [Nenquin, Jacques. Salt: a study in economic prehistory]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 147–148.

Article
Vignatiová, Jana. Obytné zemnice se součástmi domácího vybavení z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1994, vol. 43, iss. E39, pp. 69–82.

Chapter
Vignatiová, Jana. Poloha naleziště, historie výzkumu, jeho metoda. In: Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko. II, Slovanské osídlení jižního předhradí. 1992, pp. 9–12.

Article
Hašek, Vladimír; Matula, Pavel; Segeth, Karel; Vignatiová, Jana. Použití výpočetní techniky při strojovém zpracování geofyzikálních dat v archeologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 195–200.

Chapter
Vignatiová, Jana; Klanicová, Evženie. Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na jižním předhradí Pohanská u Břeclavi v letech 1991-1994. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 21–30.