2

Title: Sacra
Year: 2022
Volume: 20
Issue: 2
Issue title
Výroční číslo 20 let vydávání časopisu Sacra
Publication year
2022
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Note
  • Číslo 2022/2 bylo vydáno s podporou specifického projektu Masarykovy univerzity Studentská vědecká činnost v religionistice (MUNI/A/1283/2021).
Úvodník – Editorial
Title Document
Úvodník | 5–6
Menšíková, Tereza
PDF
Studie – Articles
Title Document
Ženy v nábožensky smíšených manželstvích a proměny jejich náboženské identity | 7–21
Jačisko Nasri, Tamara
PDF
Glosy a komentáře – Short Essays and Comments
Title Document
Úvod do fenoménu mesmerismu: doktor Mesmer a animálny magnetizmus | 22–34
Tkáč, Marek
PDF
Prezentační aspekty hnutí Sinčchondži | 35–43
Mach, Matěj
PDF
Záchvěvy minulosti v přítomných okamžicích : reflexe výročí Ústavu religionistiky FF MU a časopisu Sacra (ve vzájemné provázanosti) | 44–51
Valtrová, Jana; Menšíková, Tereza
PDF
Rozhovory – Interviews
Title Document
Rozhovor s Martinem Tomešem o souvislostech humanitního a technického vzdělání i vztahu osobní religiozity a studia | 52–60
Hampejs, Tomáš; Tomeš, Martin
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Historie 20 let vydávání časopisu Sacra očima jeho šéfredaktorek a šéfredaktorů | 61–69
Vondruška, Oldřich; Žatečka, Luděk; Chalupa, Aleš; Kundt, Radek; Kundtová Klocová, Eva; Kaše, Vojtěch; Čejková, Olga; Vrzal, Miroslav; Ketman, Václav; Menšíková, Tereza
PDF
Zpráva z mezinárodní konference Paganism and its Others | 70–72
Houserová, Petra
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [73]
PDF