"Pompejská" nádoba z Mnichova Hradiště – na pomezí konzervace a falzifikace

Title: "Pompejská" nádoba z Mnichova Hradiště – na pomezí konzervace a falzifikace
Variant title:
  • "Pompeian" vessel from Mnichovo Hradiště – at the boundary between conservation and forgery
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 2, pp. 91-116
Extent
91-116
  • ISSN
    1805–918X (print)
    2336–4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie pojednává o bronzové nádobě, která je nyní součástí mobiliárního fondu státního zámku Mnichovo Hradiště. Její artefaktuální a ikonografická analýza, prvkové složení slitiny a nově objevené archivní prameny by měly společně odhalit, zda se jedná o novodobé falzum, nebo specifický způsob neapolské restaurátorské praxe v 19. století.
The study deals with a bronze vessel, which is now part of the furnishings of the Mnichovo Hradiště State Castle. Its artefactual and iconographic analysis, elemental composition of the alloy and newly discovered archival sources should together reveal whether it is a modern forgery or the result of a specific method of Neapolitan restoration practice in the 19th century.
Note
Tento příspěvek vznikl v rámci institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (IP DKRVO).
References
[1] ASN Repertori 1744 – Archivio di Stato di Napoli, Repertori, Segretaria di Casa Reale detta Casa Reale Antica – Repertorio dei Documenti per la Storia degli Scavi di Pompei Ercolano e Stabia, b. 0791, fasc. 135 Rapporto di P. Bardet sulla scoperta di alcuni vasi di bronzo di poco valore, 1744.

[2] ASN Repertori 1746 – Archivio di Stato di Napoli, Repertori, Segretaria di Casa Reale detta Casa Reale Antica – Repertorio dei Documenti per la Storia degli Scavi di Pompei Ercolano e Stabia, b. 1538, fasc. 24, 26, 27, 32, 37 Rapporto di Alcubierre sulle antichità rinvenute a Resina al Montealegre, 1746.

[3] ASN Repertori 1775 – Archivio di Stato di Napoli, Repertori, Segretaria di Casa Reale detta Casa Reale Antica – Repertorio dei Documenti per la Storia degli Scavi di Pompei Ercolano e Stabia, b. 1543, fasc. 17 Rocco G. Alcubierre al marchese Tanucci sui lavori di scavo a Pompei e sul ritrovamento di diversi oggetti di bronzo, di vetro e di creta a Stabia, nel territorio di Ignazio Irace, 1775.

[4] ASN Repertori 1778 – Archivio di Stato di Napoli, Repertori, Segretaria di Casa Reale detta Casa Reale Antica – Repertorio dei Documenti per la Storia degli Scavi di Pompei Ercolano e Stabia, b. 0718, fasc. 99 Proposta di Camillo Paderni di acquisto di materiale da Fonderia dei Cannoni, 1778.

[5] ASN Invetario I 1812 – Archivio di Stato di Napoli, Ministero degli affari interni, Inventario I – Antichità e Belle Arti, b. 990, fasc. 6.1.2 Richiesta di estraregnazioni e di acquisto di oggetti antichi da parte del Museo, 1812–1813.

[6] ASN Invetario I 1813 – Archivio di Stato di Napoli, Ministero degli affari interni, Inventario I – Antichità e Belle Arti, b. 990, fasc. 8 Proposta di M. Arditi di aprire una nuova galleria, appresso alla galleria dei bronzi, per collocarvi i piccoli bronzi, 1813.

[7] ASN Inventario II 1818 – Archivio di Stato di Napoli, Ministero degli affari interni, Inventario II – Antichità e Belle Arti, bb. 1966–2147, b. 1998, fasc. 22 L'Accademia Ercolanese rassegna il suo parere sul ristauro de'bronzi antichi, 1818.

[8] ASN Inventario II 1821 – Archivio di Stato di Napoli, Ministero degli affari interni, Inventario II – Antichità e Belle Arti, bb. 1966–2147, b. 1998, fasc. 22 L'Accademia Ercolanese rassegna il suo parere sul ristauro de'bronzi antichi, 1821.

[9] ASN Inventario II 1822a – Archivio di Stato di Napoli, Ministero degli affari interni, Inventario II – Antichità e Belle Arti, bb. 1966–2147, b. 1998, fasc. 22 L'Accademia Ercolanese rassegna il suo parere sul ristauro de'bronzi antichi, 1822.

[10] ASN Inventario II 1822b – Archivio di Stato di Napoli, Ministero degli affari interni, Inventario II – Antichità e Belle Arti, bb. 1966–2147, b. 2004, fasc. 124 Disposizioni sulle ricerche di Antichità, e sull'esportazione degli oggetti di arte. Nomina della Commissione di antichità e Belle Arti, 1823.

[11] ASN Inventario II 1826 – Archivio di Stato di Napoli, Ministero degli affari interni, Inventario II – Antichità e Belle Arti, bb. 1966–2147, b. 2057, fasc. 127 Norme stabilite circa la esportazione de' vasi antichi, 1826.

[12] ASN Real museo 1838 – Archivio di Stato di Napoli, Ministero della pubblica istruzione, Real museo borbonico e Soprintendenza generale degli scavi, b. 388, fasc. 58 Real Museo Borbonico. Restauro di antichi oggetti in bronzo, eseguito da Raffaele Trapani, 1838.

[13] ASN Real museo 1842 – Archivio di Stato di Napoli, Ministero della pubblica istruzione, Real museo borbonico e Soprintendenza generale degli scavi, b. 328 I, fasc. 16 Soprintendenza Generale degli Scavi. Pompei. Nuovo metodo per la conservazione degli affreschi, proposto da Raffaele Gargiulo, 1842.

[14] ASN Invetario I 1844 – Archivio di Stato di Napoli, Ministero degli affari interni, Inventario I – Antichità e Belle Arti, b. 1005, fasc. 12 Note di spese per acquisti di antichità e belle arti, 1844.

[15] ASN Real museo 1853 – Archivio di Stato di Napoli, Ministero della pubblica istruzione, Real museo borbonico e Soprintendenza generale degli scavi, b. 367 I, fasc. 7 Real Museo Borbonico. Vernice per la conservazione degli affreschi, sperimentata dal custode Pasquale Scognamiglio, 1853.

[16] ASN Real museo 1855 – Archivio di Stato di Napoli, Ministero della pubblica istruzione, Real museo borbonico e Soprintendenza generale degli scavi, fasc. 21 Real Museo Borbonico. Metodo ideato da Salvatore Fergola per la conservazione delle pitture antiche, 1855.

[17] Baratte, F. 1984: Römisches Silbergeschirr in den gallischen und germanischen Provinzen. Kleine Schriften zur Kenntnis der römischen Besetzungsgeschichte Südwestdeutschland Nr. 32. Stuttgart.

[18] Belaňová, P. – Kysela, J. 2011: Antikizující kamej z Jírovy sbírky, Archaeologica Pragensia 20/2010, 436–442.

[19] Boetzkes, M. – Stein, H. – Weisker, Ch. eds. 1997: Der Hildesheimer Silberfund Original und Nachbildung vom Römerschatz zum Bürgerstolz. Hildesheim.

[20] Dufková, M. – Ondřejová, I. 2006: Historie sběratelství antických památek v českých zemích. Praha.

[21] Giumlia-Mair, A. – Mráv, Z. 2014: The Aes Corinthium Vessels from Egyed, Hungary. Folia Archaeologica LVI, 73–102.

[22] Gorecki, J. – Klein, S. – Bollingberg, H. – Brey, G. – Pearson, G. 2017: Metallkundliche und analytische Untersuchungen an den im Deposito Archeologico der Soprintendenza Archeologica di Pompei aufbewahrten Metallgefäßen, Bericht Der Römisch-Germanischen Kommission Bd. 95/2014, 161–336.

[23] Hieslscher, A. 2022: Instrumenta domestica aus Pompeji und ihr Design. Eine Untersuchung zur decorativen Gestaltung der Kleinfunde aus Insula I 10. Decor vol. 4. Berlin-Boston.

[24] Iasiello, I. 2017: Napoli da capitale a periferia: Archeologia e mercato antiquario in Campania nella seconda metà dell'Ottocento. Napoli.

[25] Johansen, F. K. 1923: Hoby fundet. Nordiske Fortidsminder II/3, 119–164.

[26] Jílek, J. – Petřeková, E. – Zubajová, M. – Kučová, S. – Burianová, V. v tisku: Pompejské bronzové nádoby knížete K. W. N. L. Metternicha z Kynžvartu v západních Čechách, Zborník Slovenského Národného múzea – Archeológia.

[27] Kästner, U. – Saunders, D. 2016: Dangerous Perfection: Ancient funerary vases from southern Italy. Los Angeles.

[28] Kučová, S. – Radostová, Š. 2022: Stopy sběratelství antiky v českých zemích v 19.–20. století ve fondech státních hradů a zámků. In: L. Vacinová – H. Tůmová (eds.): Ozvěny antiky v srdci Evropy. Praha.

[29] Künzl, E. 1988: Romanisierung am Rhein – Germanische Fürstengräber als Dokument des römischen Einflusses nach der gescheiterier Expansionspolitik. In: W. Heilmeyer – E. La Rocca – H. G. Martin (Hrsg.): Kaiser Augustus und die verlorene Republik. Eine Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, Berlin 7. Juni-14. August 1988, Berlin, 546–551 und Katalog Nr. 377–40.

[30] Künzl, S. 1997: Römisches Tafelsilber – Formen und Verwendung. In: H. H. von Prittwitz und Gafron – H. Mielsch (eds.): Das Haus lacht vor Silber, Die Prunkplatte von Bizerta und das römische Tafelgeschirr. Kataloge des Rheinischen Landesmuseums Bonn Bd. 8. Köln-Bonn, 9–30.

[31] Lund Hansen, U. 1987: Römischer Import in Norden. Nordiske Fortidsminder. Serie B 10. København.

[32] Millingen, J. 1813: Peintures antiques et inédites de vases grecs tirées de diverses collections, avec explications. Rome.

[33] Natuniewicz-Sekuła, M. 2010: Unikatowy, "brązowy" dzban rzymski w stylu egiptyzującym z Weklic – nowe odkrycia... In: A. Urbaniak – R. Prochowicz – I. Jakubczyk – M. Levada – J. Schuster (eds.): Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin. Monumenta archaeologica barbarica, ser. gemina II, Łódź-Warszawa, 397–416.

[34] Oettel, J. 1991: Bronzen aus Boscoreale in Berlin. Berlin.

[35] Pagano, A. 2009: Due tipi di brocche monoansate: genere B 2000 e categoria C. In: S. Tassinari (ed.): Vasi in bronzo. Brocche, askoi, vasi a paniere. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli, 23–93.

[36] Petřeková, E. 2019: Kollerova sbírka a sběratelství antiky na přelomu raného novověku a moderní doby. Magisterská diplomová práce. FF, Masarykova univerzita. Brno.

[37] Piranesi G. B. 1778: Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne, ed ornamenti antichi, disegnati ed incisi dal Cav. Gio. Batt. Piranesi, Vol. I. Rome.

[38] Piranesi, F. 1807: Antiquités de la Grande Grèce, aujourd'hui Royaume de Naples (Band 1): Contenant les usages civils, militaires et religieux; le plan général du Muséum de Portici, dans lequel sont indiquées les armoires qui renferment les objets trouvés dans les fouilles de Pompéïa, d'Herculanum et de Stabia: le tout accompagné de détails relatifs aux arts utiles de tous genres. Paris.

[39] Polák, M. Z. 1822: Pompeji. In: Ziegler, J. L. (ed.): Dobroslaw, aneb, Rozličné spisy poučugjcýho a mysl obweselugjcýho obsahu w řeči newázané y wázané. Díl 2/1. Praha, 3–42.

[40] Risser, E. – Saunders, D. 2013: The Restoration of Ancient Bronzes: Naples and Beyond. Los Angeles.

[41] Saint-Non J. C. R. de 1782: Voyage Pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile 2. Paris.

[42] Simon, E. 1986: Augustus: Kunst und Leben in Rom um die Zeitenwende. München.

[43] Simonenko, A. – Marčenko, I. I. – Limberis, N. 2008: Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Gräbern zwischen unteren Donau und Kuban. Archäologie in Eurasien Bd. 25. Mainz.

[44] Stefanelli, L. P. B. – Micheli, M. E. – Pettinau, B. 1991: L'argento dei romani: vasellame da tavola e d'apparato. Metallo-mito e fortuna nel mondo antico. Roma.

[45] Stupperich, R. 1997: Der Hildesheimer Silberschatz griechisches Tafelgeschirr aus der augusteischen Zeit. In: M. Boetzkes – H. Stein – Ch. Weisker (eds): Der Hildesheimer Silberfund Original und Nachbildung vom Römerschatz zum Bürgerstolz, Hildesheim, 166–190.

[46] Swift, E. 2019: Style and Function in Roman Decoration. Living with Objects and Interiors. London-New York.

[47] Tassinari, S. 1993: Il Vasellame bronzeo di Pompei. Cataloghi 5. Roma.

[48] Tykot, H. 2017: Investigating Ancient "Bronzes": Non-Destructive Analysis of Copper-Based Alloys. In: J. M. Daehner – K. Lapatin – A. Spinelli (eds.): Artistry in Bronze The Greeks and Their Legacy. XIXth International Congress on Ancient Bronzes, Los Angeles, 289–299.

[49] Winckelmann J. J. 2011: Letter and Report on the Discoveries at Herculaneum: Antiquities, Archaeology, and Politics in Eighteenth-Century Naples, trans. C. C. Mattusch. Los Angeles.

[50] Zanker, P. 1997: Augustus und die Macht der Bilder. München.