Holubci, sarmi a šulky : balkánské závitky a jejich druhý život v českém pohraničí

Title: Holubci, sarmi a šulky : balkánské závitky a jejich druhý život v českém pohraničí
Variant title:
  • Holubtsi, sarmi and shulki : Balkan rolls and its second life in the Czech borderland
Source document: Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. [51]-61
Extent
[51]-61
  • ISSN
    1804-2449 (print)
    2570-5946 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study is based on a research in Czech-Bavarian border region Tachov and local foodscape which involves cuisine of Czech and German old settlers and re-settlers from Romania, Ukraine and other regions of Eastern Europe. Among those post-war re-settlers from we can find high importance of one specific meal - wrapped cabbage rolls. This meal is observed as a tool for inclusion and social cohesion on the regional level and its creative development in contact with other local dwellers is being a subject of our attention. This particular meal has been considered within the broad scope of examples from other countries showing the shared special cultural value of wrapped and stuffed meals, especially the ritual use of wrapping as a cultural elaboration of food.
Studie se zabývá významem závitků v prostředí česko-bavorského příhraničí (konkrétně regionu Tachov), které se stává specifickým kulinárním prostorem, v němž se prolýnají vlivy původních německých obyvatel a poválečných dosídlenců z různorodých regionů Evropy. Zejména mezi dosídlenci, kteří na Tachovsko přišli z východní Evropy (Rumunsko, Ukrajiny a jiné regiony), závitky nabývají podoby symbolu, spojujícího aktéry s regionem původu a utvářejících dnešní lokální identitu v etnicky heterogenním pohraničí. Je sledován tzv. "druhý život” závitků a jejich kulturní elaborace v kontaktu s ostatními obyvateli regionu. Tuto případovou studii pak zasazujeme do širokého kontextu odborného zájmu o závitky a kulinární technologie zavíjení a plnění, který se rozvíjí zejména v posledních 10 letech.
Note
Text vznikl za podpory projektu Každodennost a moc v paměti obyvatel Tachovska (SGS-2018-030).
References
[1] ABBOTS, Emma-Jayne. (2013) Care, Control and Commensality: The Game of Stuffed and Stuffing Bodies. In Wrapped and Stuffed: Proceedingmof the Oxford Symposium on Food and Cookery 2012, Marc McWilliams (ed.), Devon: Prospect books, s. 44–47.

[2] ARAS, Nilhan. (2013) Sarma and Dolma: The Rolled and the Stuffed in the Anatolian Kitchen. In Wrapped and Stuffed: Proceeding of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2012, Marc McWilliams (ed.), Devon: Prospect books, s. 57–67.

[3] BERANOVÁ, Magdalena. (2005) Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha: Academia.

[4] BRADATAN, Cristina. (2003) Cuisine and cultural identity in Balkans. Anthropology of East Europe Review 21.1, s. 43–47.

[5] DELANEY, Carol. (1991) The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in Turkish Village Society, Berkeley, LA, Oxford: University of California Press.

[6] DELANEY, Carol. (1995) Untangling the meanings of hair in Turkish society. In Off with her head! The Denial of Women's Identity in Myth, Religion, and Culture, Howard Eilberg-Schwartz – Wendy Doniger (eds.), Berkeley, LA, Oxford: University of California Press, s. 53–75.

[7] FATKOVÁ, Gabriela. (2015) Bulgarian Karakachans and re-domestication of religion: migration, house and bread, In Contextualising changes: Shifting Borders, Migrations and Identities. Petko Hristov, Anelia Kasabova, Evgenia Troeva and Dagnosław Demski (eds.), Sofia: Paradigma Publishing House, s. 279–292.

[8] FATKOVA, Gabriela – KÖNIGSMARKOVA, Andrea – ŠLEHOFEROVÁ, Tereza (2018) Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek - Tachauer Kochbuch der Rezepte, Erlebnisse und Erinnerungen, Plzeň: ZČU.

[9] GOODMAN, Mike. (2013) Wrapping and stuffing food relationally: Pleasure, place, production and power. In: Wrapped and Stuffed: Proceeding of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2012, Marc McWilliams (ed.), Devon: Prospect books, s. 52–56.

[10] HEROLDOVÁ, Iva. (1978) Národopisná problematika novoosídleneckého pohraničí. Český lid 65, s. 195–206.

[11] HIRSCHON, René. (1978) Open body - closed space: The Transformation of Female Sexuality. In Defining females: The nature of women in society, Shirley Ardener (ed.) Oxford: Berg, s. 51–72.

[12] LAKHTIKOVA, Anastasia. (2017) Emancipation and Domesticity: Decoding Personal Manuscript Cookbooks from the Soviet Union. Gastronomica: The Journal of Critical Food Studies 17:4, s. 111–126. | DOI 10.1525/gfc.2017.17.4.111

[13] LAKHTIKOVA, Anastasia. (2019) Proffesional Women Cooking: Personal Cookbooks, Social Networks and Identity Building in the Late Soviet Period. In Seasoned Socialism, Gender and Food in Late Soviet Everyday Life, Anastasia Lakhtikova - Angela Brintlinger – Irina Glushchenko (eds.) Bloomington: Indiana University Press, s. 80–112.

[14] LÉVI-STRAUSS, Claude. (1966) The Culinary Triangle. Partisan Review 33: 4, s. 586–595.

[15] Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnologii a folkloristiku (§§1981§§–1986), Praha: Oddělení etnických procesů AV ČR – online, přístupné z http://zpravodaj.eu.cas.cz/index.html.

[16] MCWILLIAMS, Marc. (ed.) (2013) Wrapped and Stuffed: Proceeding of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2012, Devon: Prospect books.

[17] OCELÁK, Radek. (2018) Reemigranti. Minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR. Rýmařov: vlastním nákladem.

[18] SANTICH, Barbara. (2013) Wrapping, Cooking, Civilizing. In Wrapped and Stuffed: Proceeding of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2012, Marc McWilliams (ed.), Devon: Prospect books, s. 9–18.

[19] SLAVOMILSKÁ, J.10 (1831) Co hrdlo ráčj, neb 500 rozličných pokrmů, pochoutek, rosolů, zawařenin, naloženin a.t.d. Brno: Traßler, 1831.

[20] VANČÍK, František. (1956) Některé rysy novoosídleneckého pohraničí. Český lid 43, s. 193−195.