Search

Displaying 1 - 30 of 38450

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1992, vol. 41, issue E37.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1980, vol. 29, issue E25.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1961, vol. 10, issue E6.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1964, vol. 13, issue E9.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1965, vol. 14, issue E10.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1958, vol. 7, issue E3.

Article
Měřínský, Zdeněk. Vědecké zasedání Počátky měst v Čechách a na Moravě. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 392.

Article
Nekuda, Rostislav. Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 45–53.

Issue
Sacra, 2015, vol. 13, issue 1.

Article
Žuffová, Jaroslava. Najstaršia etapa domu na Hlavnej ul. č. 1 v Trnave : k typu meštianskeho domu viazaného na německú kolonizačnú vlnu. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 325–339.

Article
Seznam autorů. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 681.

Article
Nekuda, Vladimír. [Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie]. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 680.

Article
Samuel, Marián, Bednár, Peter. Archeologický výskům sakristie Nitrianskeho hradu. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 375–385.

Article
Prix, Dalibor, Zezula, Michal. Středověké osídlení Bohušova (okr. Bruntál) a počátky kostela sv. Martina. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 433–460.

Article

Article
Unger, Josef. [Moritz, Thomas. Ein Teste Burg - die Plesse. Interdisziplinäre Burgenforschung]. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 679.

Article
Varhaník, Jiří. K otázce francouzského importu hradní architektury. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 343–346.

Article
Kouřil, Pavel, Tymonová, Markéta, Dragoun, Zdeněk, Slivka, Michal. Závěrečné usnesení XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 5.

Issue
Sacra, 2014, vol. 12, issue 1-2.

Article

Article
Bednár, Peter, Fottová, Eva. Nitra-tržnica - príspevok k poznaniu zázemia stredovekého mesta. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 303–315.

Article
Špaček, Jaroslav. Nález ojedinělé středověké podzemní spižírny-chladírny z přelomu 13. a 14. století v Ostrově, okr. Praha-východ. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 389–397.

Article
Bravermanová, Milena. Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebířre. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 503–524.

Article
Doležel, Jiří. K etnické struktuře středověké kolonizace Drahanské vrchoviny. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 123–173.

Article
Vršek, Pavel. [Přemyslovský stát kolem roku 1000]. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 677–679.

Issue
Sacra, 2005, vol. 3, issue 1.

Article
Bakala, Jaroslav. K etnickým vztahům slovanské populace v jižním Poodří. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 113–121.

Article
Kouřil, Pavel. Bronzová hlavice palcátu z opevněného sídla Přerovce. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 649–651.