Search

Displaying 1 - 30 of 56

Book
Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Holub, Petr, Jordánková, Hana, Loskotová, Irena, Měchurová, Zdeňka, Nosek, Vojtěch, Sedláčková, Lenka, Tymonová, Markéta, Jagosz-Zarzycka, Zofia, Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021

Book
Balcárková, Adéla, Dresler, Petr, Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017

Book
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013

Book
Dresler, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 2011

Book
Podborský, Vladimír. Náboženství našich prapředků. 1994