Posteneolitická štípaná industrie na Moravě

Title: Posteneolitická štípaná industrie na Moravě
Variant title:
  • Post-eneolithic chipped stone industries in Moravia
Contributor
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Klápště, Jan (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
255 s.
Series
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque; 15
ISBN
978-80-210-6421-8
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 879970
License: Not specified license
Rights holder
Ludmila Kaňáková Hladíková
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Katalog nálezů, přílohy [na přiloženém CD]
Chapter number Title Custom text
[Posteneolitická štípaná industrie na Moravě : katalog nálezů, přílohy : titulní list] | [1]
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
Obsah | 2–5
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
[Katalog nálezů] | 6–432
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
Příloha 1 - Znalecký traseologický posudek | 433–[441]
Dušková Šajnerová, Andrea
PDF
Příloha 2 - Dokumentace provedeného experimentu pravěké žatvy obilí | [442]–447
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | 4
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 5
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
1. Výběrové dějiny bádání
Chapter number Title Custom text
1.1. | Posteneolitická štípaná industrie v moravské archeologii | 6
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
1.2. | Posteneolitická štípaná industrie v evropské archeologii | 7–10
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
2. Možnosti moderních metod v analýze štípané industrie a jejich praktická aplikace na zvolené soubory
Chapter number Title Custom text
Možnosti moderních metod v analýze štípané industrie a jejich praktická aplikace na zvolené soubory : [úvodní část kapitoly] | 11–12
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
2.1. | Morfotypologie | 13–172
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
2.2. | Aplikace dynamické technologické analýzy versus operační řetězce | 172–192
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
2.3. | Traseologie | 192–195
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
2.4. | Experimentální archeologie | 195–215
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
2.5. | Remontáže | 215–217
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
2.6. | Sídelní archeologie, prostorové studie | 217–236
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
2.7. | Identifikace tzv. nadstavbových jevů – aplikace etnoarcheologie, sociální archeologie, archeologie kultu, kognitivní archeologie | 236–248
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
hidden-section Závěry
Chapter number Title Custom text
Závěry | 249–251
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
Chapter number Title Custom text
Post-eneolithic chipped stone industries in Moravia : resumé | 252–254
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
Chapter number Title Custom text
Zkratky použité v textu | 255
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF