burgher house

Ďurišová, Marcela; Kűrthy, Ľuboš; Pristáš, Martin. Pamiatkový výskum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach