Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
ISSN
1213-2144
Variantní název
Bohemica litteraria
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. V, Series bohemica litteraria
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1998-2008
Navazuje:
Bohemica litteraria (2009-present)
Popis
Řada literárněvědná bohemistická (řada V) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity vycházela zároveň pod názvem Bohemica litteraria v letech 1998-2008. Uveřejňovala příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky a příbuzných disciplín. Navázala na řadu literárněvědnou (D), která vycházela v letech 1954-1997. Od roku 2009 pokračuje jako vědecký časopis Bohemica litteraria, ISSN 1213-2144, který vychází dvakrát ročně.
Ročníky, čísla
2008 (Ročník 57 edice SPFFBU)
V11
2007 (Ročník 56 edice SPFFBU)
V10
2006 (Ročník 55 edice SPFFBU)
V9
2005 (Ročník 54 edice SPFFBU)
V8
2004 (Ročník 53 edice SPFFBU)
V7
2002-2003 (Ročník 51-52 edice SPFFBU)
2001 (Ročník 50 edice SPFFBU)
V4
2000 (Ročník 49 edice SPFFBU)
V3
1999 (Ročník 48 edice SPFFBU)
V2
1998 (Ročník 47 edice SPFFBU)
V1