Římskoprovinciální keramika v moravských nálezech

Název: Římskoprovinciální keramika v moravských nálezech
Variantní název
Les trouvailles de la céramique romaine sur le territoire de la Moravie
Находки римско-провинциальной керамики в Моравии
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. [51]-57
Rozsah
[51]-57
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí