Keramické nálezy pokročilé doby feudální z Tasova (okr. Třebíč)

Název: Keramické nálezy pokročilé doby feudální z Tasova (okr. Třebíč)
Variantní název
Керамические находки из Тасова (район Тржебич [i.e. Тршебич])
Keramische Funde von Tasov (Bez. Třebíč)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. 143-144
Rozsah
143-144
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence