[Friis Johansen, Knud. Aias und Hektor: ein vorhomerisches Heldenlied?]

Název: [Friis Johansen, Knud. Aias und Hektor: ein vorhomerisches Heldenlied?]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. 153-154
Rozsah
153-154
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Friis Johansen, Knud. Aias und Hektor: ein vorhomerisches Heldenlied? København: Munksgaard i komm, 1961. 48 s., VIII obr. příl. Historisk-filosofiske Meddelelser udg. af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 39, no 4.