Mladohalštatský sídlištní objekt z Podivína (okr. Břeclav)

Název: Mladohalštatský sídlištní objekt z Podivína (okr. Břeclav)
Variantní název
Позднегалштатская [i.e. Позднегальштатская] полуземлянка из с. Подивин, р. Бржецлав
Ein Siedlungsobjekt der jüngeren Hallstattzeit aus Podivín, Bez. Břeclav
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. 130-135
Rozsah
130-135
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence