Studia historica Brunensia

Název: Studia historica Brunensia
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2009-dosud
Ústav FF MU
Popis
Časopis Studia historica Brunensia, ISSN 1803-7429, je recenzovaný odborný časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti historie a příbuzných disciplín. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada historická (C), ISSN 0231-7710, které vycházelo v letech 1954-2008.
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 70)
1 2
2022 (Ročník 69)
1 2
2021 (Ročník 68)
1 2
2020 (Ročník 67)
1 2
2019 (Ročník 66)
1 2
2018 (Ročník 65)
1 2
2017 (Ročník 64)
1 2
2016 (Ročník 63)
1 2
2015 (Ročník 62)
1 2
2014 (Ročník 61)
1 2
2013 (Ročník 60)
1-2
2012 (Ročník 59)
1-2
2011 (Ročník 58)
1 2
2010 (Ročník 57)
1 2
2009 (Ročník 56)
1-2