Graeco-Latina Brunensia

Title: Graeco-Latina Brunensia
ISSN
1803-7402 (print)
2336-4424 (online)
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2009-present
Description
Časopis Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402 je odborný recenzovaný časopis, který uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka (či jevů z nich vycházejících). Vychází dvakrát ročně od r. 2009. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řady klasické (N), ISSN 1211-6335, která vycházela letech 1996-2008 a řady archeologicko-klasické (E), ISSN 0231-7915 (1956-1995).
Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402, is scholarly peer reviewed journal which publishes contributions from the fields of of Classical Philology, Classical Archeology, Ancient History, Medieval Studies, as well as Byzantine Studies and later development of the Greek and Latin languages. It has been published since 2009 and is issued twice a year. Graeco-Latina Brunensia is continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), Series classica (N), ISSN 1211-6335, which was published in 1996-2008 and Series archaeologica-classica (E), ISSN 0231-7915 (1956-1995).
Volumes, Issues
2024 (Volume 29)
1
2023 (Volume 28)
1 2
2022 (Volume 27)
1 2
2021 (Volume 26)
1 2
2020 (Volume 25)
1 2
2019 (Volume 24)
1 2
2018 (Volume 23)
1 2
2017 (Volume 22)
1 2
2016 (Volume 21)
1 2
2015 (Volume 20)
1 2
2014 (Volume 19)
1 2
2013 (Volume 18)
1 2
2012 (Volume 17)
1 2
2011 (Volume 16)
1 2
2010 (Volume 15)
1 2
2009 (Volume 14)
1-2