Graeco-Latina Brunensia

Název: Graeco-Latina Brunensia
ISSN
1803-7402 (print)
2336-4424 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2009-dosud
Popis
Časopis Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402 je odborný recenzovaný časopis, který uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka (či jevů z nich vycházejících). Vychází dvakrát ročně od r. 2009. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řady klasické (N), ISSN 1211-6335, která vycházela letech 1996-2008 a řady archeologicko-klasické (E), ISSN 0231-7915 (1956-1995).
Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402, is scholarly peer reviewed journal which publishes contributions from the fields of of Classical Philology, Classical Archeology, Ancient History, Medieval Studies, as well as Byzantine Studies and later development of the Greek and Latin languages. It has been published since 2009 and is issued twice a year. Graeco-Latina Brunensia is continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), Series classica (N), ISSN 1211-6335, which was published in 1996-2008 and Series archaeologica-classica (E), ISSN 0231-7915 (1956-1995).
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 28)
1 2
2022 (Ročník 27)
1 2
2021 (Ročník 26)
1 2
2020 (Ročník 25)
1 2
2019 (Ročník 24)
1 2
2018 (Ročník 23)
1 2
2017 (Ročník 22)
1 2
2016 (Ročník 21)
1 2
2015 (Ročník 20)
1 2
2014 (Ročník 19)
1 2
2013 (Ročník 18)
1 2
2012 (Ročník 17)
1 2
2011 (Ročník 16)
1 2
2010 (Ročník 15)
1 2
2009 (Ročník 14)
1-2