[Komorovský, Ján. Religionistika: veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny]

Title: [Komorovský, Ján. Religionistika: veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny]
Source document: Religio. 1995, vol. 3, iss. 1, pp. [105]-106
Extent
[105]-106
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Komorovský, Ján. Religionistika: veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny. l. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994. 154 s. Vysokoškolské skriptá. ISBN 80-223-0823-4.