[Komorovský, Ján. Religionistika: veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny]

Název: [Komorovský, Ján. Religionistika: veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny]
Zdrojový dokument: Religio. 1995, roč. 3, č. 1, s. [105]-106
Rozsah
[105]-106
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Komorovský, Ján. Religionistika: veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny. l. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994. 154 s. Vysokoškolské skriptá. ISBN 80-223-0823-4.