Bibliografie

Title: Bibliografie
Author: Svobodová, Iva
Source document: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 194-200
Extent
194-200
Type
Bibliography; References
Language
Czech
Portuguese
Rights access
open access
License: Not specified license