Bibliografie

Název: Bibliografie
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 194-200
Rozsah
194-200
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
česky
portugalsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence