Search

Displaying 1 - 30 of 38432

Article
Dvořáková, Jana. Relationship representation in the process of real-life moral judgment. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 71–76.

Article
Skočovský, Karel D.. Menstruační synchronie : případ feromonální komunikace u člověka?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 59–70.

Article
Jeřábek, Dušan. Nad odkazem Arna Nováka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, vol. 30, iss. D28, pp. 121–126.

Article
Černík, Michal, Navrátilová, Petra, Vašina, Lubomír. Návrh koncepce neurorehabilitačního centra v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 91–97.

Article
Vašina, Lubomír. Somatic psychotherapy-sanotherapy in treatment and prevention of the consequences of long-term excessive stress. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 21–29.

Article
Bednářová, Dana. Můžeme ovlivnit tělesné sebepojetí a kvalitu života prostřednictvím prožitku?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 41–47.

Article
Hoskovec, Jiří, Brožek, Josef. Norbert Fabián Čapek (1870-1942) as a psychologist in Brno, Newark (N. J., USA) and Prague. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 7–10.

Article
Konečná, Věra. Teorie vývoje a měření sebepojetí u dětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 77–90.

Article
Seidl, Ivan. [Wildová-Tosi, Alena. Un poeta romantico ceco : prose autobiografiche di K.H. Mácha]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, vol. 30, iss. D28, pp. 140–142.

Article
Humpolíček, Pavel, Uhrová, Alena, Musilová, Renáta. Enhancement of education and professional training of students of psychology and social pedagogy - academic centre of counseling and supervision. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 99–104.

Article
Slováčková, Zuzana. Tělesné uvědomování : osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 49–58.

Article
Dosedlová, Jaroslava, Kučerová, Stanislava. Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 31–39.

Article
Svoboda, Mojmír, Stránská, Zdenka. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 5–13.

Article
Svoboda, Mojmír, Klimusová, Helena. Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 29–36.

Article
Mikulášek, Miroslav, Krystýnek, Jiří. Z historie a současnosti slavistického bádání na katedře ruské a sovětské literatury a slovanských literatur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, vol. 30, iss. D28, pp. 133–138.

Article
Blížkovská, Jaroslava. Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence : imaginární trialog J.P. Sartra, C.G. Junga a V.E. Frankla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 103–112.

Article
Stránský, Zdeněk. Člověk v podmínkách náročné vojenské činnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 89–101.

Article
Švancara, Josef. [Wade, N.J.; Brožek, J.; Hoskovec J. Purkynje's vision: the dawning of neuroscience]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 119–120.

Article
Petříková, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 37–46.

Article
Vašina, Lubomír. Somatic psychotherapy-sanotherapy and crisis intervention (casuistry). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 55–64.

Article
Brzezińska, Anna, Hornowska, Elžbieta. Aggression and violence in the opinion of polish children and youth. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 15–28.

Article
Kopecký, Milan. Problémy studia a vydávání staročeské světské lyriky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, vol. 30, iss. D28, pp. 81–97.

Article
Komárková, Eva. Možnosti intenzivnějšího využívání informací u testů schopností. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 113–118.

Article
Sekvent, Karel. Étude comparative des champs syntaxiques de deux synonymes. Études romanes de Brno. 1971, vol. 5, iss. 1, pp. 51–62.

Article
Štichauer, Jaroslav. "Si abregement est un bon mot" : (Vaugelas et les remarqueurs face aux dérivés nominaux). Études romanes de Brno. 2004, vol. 34, iss. 1, pp. 7–18.

Article
Pešek, Ondřej. Changements de sens concernant les mots d'emprunt : quelques exemples des latinismes français. Études romanes de Brno. 2004, vol. 34, iss. 1, pp. 29–36.

Article
Dytrt, Petr. [Braudeau, Michel; Proguidis, Lakis; Salgas, Jean-Pierre; Viart, Dominique. Le roman français contemporain]. Études romanes de Brno. 2004, vol. 34, iss. 1, pp. 155–157.

Article
Kunešová, Květuše. [Kyloušek, Petr. Literární hnutí husarů ve Francii po roce 1945 (Mouvement littéraire des hussards en France après)]. Études romanes de Brno. 2004, vol. 34, iss. 1, pp. 161–163.

Article
Klímová, Eva. L'imperativo italiano tra morfologia et pragmatica. Études romanes de Brno. 2004, vol. 34, iss. 1, pp. 85–96.

Article
Strmisková, Monika. Algunas cuestiones sobre el uso de metáforas en el comentario político de la prensa española actual. Études romanes de Brno. 2004, vol. 34, iss. 1, pp. 79–84.