Advanced search

Searching in title Studia archaeologica Brunensia 2015, vol. 20. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 16 of 16

Issue
Studia archaeologica Brunensia, 2015, vol. 20, issue 2.

Issue
Studia archaeologica Brunensia, 2015, vol. 20, issue 1.

Article
Čuláková, Katarína. Teoretická východiska studia mezolitického osídlení Vysokomýtska. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 3–20.

Article
Milo, Peter, Zeman, Jan, Kuča, Martin. Geofyzikální průzkum lengyelského rondelu v Milovicích, okr. Břeclav. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 55–67.

Article
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Fenomén kamenných srpových nástrojů starší doby bronzové na Moravě. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 69–112.

Article
Vohryzek, Stanislav, Kovář, Josef Jan, Hlavica, Michal. K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 133–152.

Article
Hájek, Zdeněk, Humpolová, Alena, Balcárková, Adéla. Materiál kultury s lineární keramikou ze smíšených objektů a intruzivních nálezů z ohrazeného sídliště v Hlubokých Mašůvkách v poloze "Nivky". Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 21–54.

Article
Jandová, Marie, Šplíchalová, Ivana, Urbanová, Petra. Aplikace metod virtuální antropologie při určování pohlaví u fragmentárních kosterních nálezů. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 153–173.

Article
Dresler, Petr, Tencer, Tomáš, Vágner, Michal. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 113–132.

Article
Rebrošová, Petra, Kuča, Martin, Uhlířová, Hana. Velatice : ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 3–64.

Article
Hložek, Josef, Menšík, Petr, Dobisíková, Miluše. Pohřby a další nálezy lidských lidských kostí v objektech z mladší doby bronzové na katastru obce Kněžívka, okr. Praha-západ. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 77–93.

Article
Klontza-Jaklová, Věra. History hidden in broken pots or broken pots hidden in history? : the Late Roman – Early Byzantine stratigraphy at Priniatikos Pyrgos (Crete). Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 137–162.

Article
Milo, Peter, Kuča, Martin, Zeman, Jan. Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 65–76.

Article
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Analýza efektivity e-learningové výuky archeologie na ÚAM FF MU v letech 2009–2015. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 163–172.

Article
Zubalík, Jiří. Vyhodnocení souboru brněnské raně středověké keramiky z ulice Spálená (okr. Brno-město). Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 109–135.