Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Aktuální slovakistika. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23

Kapitola
Kubišová, Hedviga. Expresívnosť verzus vernosť v slovenskom a českom preklade nemeckej veršovanej drámy P. Weissa. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 105–112.

Kapitola
Pachomova, Svìtlana Mykolajivna, Džoganík, Jaroslav. Ukrajinská slovakistika v časovej reflexii. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 49–55.

Kapitola
Lauková, Silvia. K aktuálnym otázkam výskumu slovenskej a českej barokovej hymnológie. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 113–116.

Kapitola
Čulenová, Eva. Vyjadrovacie prostriedky v platnom Obchodnom zákonníku. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 31–41.

Kapitola
Skálová, Jana. Slovenská literatura v české škole. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 189–191.

Kapitola
Vargová, Mariana. K aktuálnym kontextom sémantickej synonymizácie termínov v kresťanskej dráme. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 193–196.

Kapitola
Pospíšil, Ivo, Zelenka, Miloš. Úvodem. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 3–4.

Kapitola
Mikulášek, Alexej. K interpretaci dvou typů milostné lyriky. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 121–130.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Slovenská literární věda: hledání nových poloh. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 169–182.

Kapitola
Nemcová, Emília. Jazykové postoje ako indikátor jazykového vedomia. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 131–145.

Kapitola
Červeňák, Andrej. Na margo slovenského myslenia o literatúre. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 25–29.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Teoretická a metodologická východiska pražské slovenské literatury a kultury. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 43–48.

Kapitola
Blüml, Josef, Jiroušek, Bohumil. Historik Václav Chaloupecký a Slovensko. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 5–15.

Kapitola
Orgoňová, Oľga. Jazyk slovenskej tlačenej reklamy : od afektívnosti stimulu k efektívnosti reakcie. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 147–168.

Kapitola
Pospíšilová, Věra. Karel Mueller a slovenské motivy in margine. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 183–187.

Kapitola
Žigo, Pavol. Od deskripcie k explanácii v slovakistike. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 205–212.

Kapitola
Všetička, František. První slovenský román. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 197–203.

Kapitola
Machala, Lubomír. K některým současným aktivitám prešovské literární vědy. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 117–119.