Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 394

Článek
Přadka, Milan. [Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 174–175.

Článek
Liškař, Čestmír. K pedagogické problematice cíle vyučování cizím jazykům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 77–102.

Článek
Kratochvíl, Stanislav. BOD(h) - dotazník ke kvalitativnímu rozboru rysů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 5–14.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Modernizace pojetí pracovní výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 37–54.

Článek
Chmelař, Vilém. Vznik Psychologického ústavu v Brně a jeho význam pro rozvoj československé psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 93–103.

Článek
Bárta, Boleslav. Vliv neuroticismu na postoje studentů k výrobní práci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 91–92.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 117–119.

Článek
Hnát, Jaroslav. K problematice výukového filmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 55–62.

Článek
Jůva, Vladimír. Vědeckotechnická revoluce a problémy estetické výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 75–80.

Článek
Jůva, Vladimír. Einige methodologische Probleme der Pädagogik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 15–36.

Článek
Obuchowski, Kazimierz. Analýza a zhodnocení stavu klinické psychologie k dvacátému výročí PLR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 105–115.

Článek
Míček, Libor. Život a vědecká práce doc. Dr. Ludmily Koláříkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 81–89.

Článek
Bárta, Boleslav. Vědu do kádrové práce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 63–73.

Článek
Chalupa, Bohumír. Osmdesátiny člena korespondenta ČSAV univ. prof. dr. Viléma Chmelaře, Dr.Sc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 9–20.

Článek
Boroš, Július. Použitie elektromyografickej metodiky pri štúdiu vnútornej reči v spojení s jednoduchými myšlienkovými aktivitami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 35–51.

Článek
Monatová, Lili. Základní výchovné funkce dětské hry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 261–268.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 301–302.

Článek
Kolaříková, Olga. K otázce potenciálních indikátorů extraverze-introverze na úrovni nervových procesů excitace a inhibice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 169–180.

Článek
Chmelař, Vilém. Vliv věku a modality stimulu na trvání aktivní optické a akustické pozornosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 151–168.

Článek
Míček, Libor. Metody sebepoznání v životě vysokoškolského studenta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 193–209.

Článek
Veselá, Zdenka. Vznik a vývoj českého středního školství v 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 269–288.

Článek
Chalupa, Bohumír. Psychologické podmínky tvořivé práce výzkumných pracovníků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 53–113.

Článek
Sedlák, Jiří. Optická a motorická regulace pohybové koordinace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 125–137.

Článek
Kováč, Damián. Laterálna preferencia v ručnosti a niektoré školské výkony. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 23–34.

Článek
Soupis prací prof. dr. Viléma Chmelaře, DrSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 291–300.