Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1969, roč. 18, č. D16. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 43

Článek
Pelikán, Jarmil. [Maślanka, Julius. Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 222–224.

Článek
Krystýnek, Jiří. K problémům básnické tvorby Pavla Josefa Šafaříka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 27–37.

Článek
Rajnošek, Leo. Dvě filmologické publikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 185–186.

Článek
Fryčer, Jaroslav. Henri Bremond (1865-1033). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 227–229.

Článek
Závodský, Artur. Frank Wollman a divadlo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 237–240.

Článek
Kšicová, Danuše. Listy F.X. Šaldy Františku Táborskému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 193–214.

Článek
Dorovský, Ivan. [Dolanský, Julius. Neznámý jihoslovanský pramen Rukopisů královédvorského a zelenohorského]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 216–217.

Článek
Pelikán, Jarmil. Z českopolských [i.e. česko-polských] divadelních vztahů v 19. a 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 7–26.

Článek
Kopecký, Milan. K české reformační postilografii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 39–50.

Článek
Pražák, Richard. Eine italienische Synthese der ungarischen Literaturgeschichte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 175–180.

Článek
Závodský, Artur. Tři dopisy k dramatu Gabriely Preissové Gazdina roba. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 187–192.

Článek
Srna, Zdeněk. [Hilar, K.H. Význam inscenační tvorby K.H. Hilara pro moderní české divadlo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 219–221.

Článek
Pražák, Richard. Česká, slovenská a maďarská próza v angličtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 247–248.

Článek
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Echa obchodów millenium cyrylometodejskiego w literaturze polskiej : (przyczynek do genezy dramatu Popiel i Piast Mieczysława Romanowskiego). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 141–149.

Článek
Závodský, Artur. Umění hereckého portrétu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 181–183.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 261–273.

Článek
Válek, Vlastimil. Seznam diplomových prací s tematikou literárněvědnou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 251–253.

Článek
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Prace Polonistyczne. Seria XXIV (1968). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 226.

Článek
Kopecký, Milan. [Fialová, Vlasta. Zachariáš Solín, tiskař Kralické Bible]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 218.

Článek
Závodský, Artur. Slovenský literárny album. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 217.

Článek
Válek, Vlastimil. Veřejné přednášky o literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 254–259.

Článek
Kopecký, Milan. Brněnská pobočka Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1968 a 1969. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 250.

Článek
Krystýnek, Jiří. Soupis prací Franka Wollmana za léta 1958-1969. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 240–242.

Článek
Kudělka, Viktor. Jan Kollár a Srbové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 51–65.

Článek
Srna, Zdeněk, Štukavec, Libor. Le Lieu théâtral à la Renaissance. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 229–232.